Vertu Touch 

Có 11 sản phẩm.
1,340Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ. 

1,560Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ.

3,500Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ.

4,000Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ. 

4,000Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ.

4,450Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ. 

5,000Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ. 

5,000Đ

Vertu Touch được làm bằng tay thông qua các công đoạn khác nhau với độ chính xác, cứng và bền bỉ cao. Thân máy làm bằng thép không gỉ và được đánh bóng bằng công nghệ PVD, Một số chi tiết được làm bằng vàng đỏ.

5,900Đ

Vertu Signature Touch Thuộc dòng sản phẩm chủ đạo của hãng, Signature Touch được thiết kế với màn hình cảm ứng phù hợp với xu thế thời đại.

6,800Đ

Vertu Signature Touch Thuộc dòng sản phẩm chủ đạo của hãng, Signature Touch được thiết kế với màn hình cảm ứng phù hợp với xu thế thời đại. 

5,500Đ

Mã hàng: VE-8863 Nặng: 199 Grams Vận chuyển: Tính lúc thanh toán Tình trạng hàng: 5

Hiển thị 1 - 11 của 11 sản phẩm

Top